Pčelinji proizvodi > Vosak i satne osnove

Pčelinji vosak

(1/6) > >>

stevanovic sveto:
 Vosak je pčelinji proizvod koji se luči iz voštanih žlezda pčela radilica. Služi kao materijal za izgradnju saća i pokriva hitinski omotač pčele da bi ga sačuvao od vlage. Dok je vosak u voštanoj žlezdi koja se nalazi na trbuhu pčele, on je u tečnom stanju. Pri izlasku iz voštane cevčice i dodiru sa vazduhom vosak se stvrdnjava u vidu providnih belih pločica. U trenutku izgradnje saća uvek je bele boje koja polako prelazi u krem boju. U tom trenutku saće sadrži 100% voska. Žuto saće sadrži oko 75% voska, tamnomrko oko 60%, a neprozirno oko40%. Promena boje izazvana je prisustvom primesa od cvetnog praha, propolisa i dr. Pčele proizvode vosak kada ima dovoljno meda i cvetnog praha. Ako se hrane šećernim sirupom i u njihovom meniju  nedostaje cvetni prah, one ne luče vosak.

FIZIČKA I HEMIJSKA SVOJSTVA[/b]

 U trenutku lučenja iz žlezda pčela vosak je bele boje i u tečnom stanju. Odmah posle toga on se pretvara u čvrstu masu zrnaste građe. Bela boja prelazi od svetlo-žute do tamno-žute, ali postoji i vosak zelenkaste ili crvenkaste boje. To zavisi od prirode hrane pčela i pre svega od prirodnih boja koje se sadrže u propolisu i cvetnom prahu. Prirodni vosak ima prijatnu specifičnu aromu meda koja se najbolje oseća pri zagrevanju i topljenju. Vosak je bez ukusa  i s kristalnom strukturom koja zavisi od temperaturnog režima. Na sobnoj temperaturi je lomljiv i ima zbijenu strukturu. Gori svetlim plamenom i lako se meša sa mastima i uljima u homogenu masu. Topi se na temperaturi od 62-720C. Specifična težina na 150C se kreće  od 0,956 do 0,969. Pri povećanju temperature ona se smanjuje za 0,008 po svakom stepenu. Koeficijent tvrdoće  se menja u zavisnosti  od temperature - pri povećanju se smanjuje, na temperaturi od 200C taj koeficijent varira od 3 do 13. Koliko je koeficijent tvrdoće veći toliko je vosak kvalitetniji. Pri zagrevanju se pretvara u meku plastičnu masu koja se lepi za prste, na 320C postaje plastičan, na 46-470C se ruši njegova normalna struktura čvrstog tela, a na 62-720C počinje da se topi. Pri zagrevanju do 1050C na površini se formira pena, na 1400C se isparavaju lake frakcije, a na 340-3550C se destiliše veći deo voska s delimičnom razgradnjom. Pri destilaciji od voska se dobijaju ugljovodonici, propinska i palmitinska kiselina, etilen, propilen, butilen, ugljendioksid, sirćetna kiselina i dr. Koeficijent tvrdoće voska se povećava pri zagrevanju na temperaturi većoj od 1200C u toku 30 minuta, što je najverovatnije posledica izdvajanja vode. Ako vosak stoji dugo, po njemu se hvata sivkasto beličast prah čije poreklo nije poznato, ali je znak da je vosak čist...
 Ugljovodonici u pčelinjem vosku su 11-17%, esteri oko 70-75%, i slobodne masne kiseline 12-15%. Vosak sadrži vodu od 0,1-2,5%,karotinoide, obojene, aromatične i mineralne materije, kao i strane primese: propolis, cvetni prah, ostatke pčela i dr...
 Po svojoj hemijskoj prirodi pčelinji vosak je složena mešavina u kojoj učestvuju preko 300 različitih materija. Karakteristična za njega je velika otpornost u odnosu na okolinu zbog čega može da sačuva svoje osobine nepromenjene hiljadama godina. Jedina štetočina koja napada vosak je voštani moljac, ali prema čistom vosku je i on nemoćan.
 Vosakje koristan i skup pčelinji proizvod zbog čega je često predmet falsifikovanja koje oštećuje njegovu industrijsku i farmakološku vrednost. Najčešće se kao falsifikati voska koriste stearin, parafin, cerazin, životinjska i biljna ulja, ređe skrob, gips i glina, koji se lako otkrivaju jer su nerastvorljivi u rastvaračima voska i brzo se talože.

 Dr Stojmir Mladenov  Lečenje pčelinjim proizvodima - Apiterapija

momamilosevic:
                                             PREPOZNAVANJE PRIRODNOG VOSKA
   Pri nabavci-kupovini voska,treba znati da,po kvalitetu,vosak može biti:
   -prvog kvaliteta,koji je bele ili svetložute boje,bez primesa,prijatnog mirisa na med,dobijen iz saća sa okvira građevnjaka,zaperaka i mednih
poklopčića.
   -drugog kvaliteta,koji je žute do svetlomrke boje,bez primesa.On može biti malo neujednačen po boji,tamniji u donjem delu do 1/3 debljine.
   -trćeg kvaliteta,koji je sive,mrke ili tamnomrke neujednačene boje,sa tamnim slojem do 1/2 debljine formata.To je vosak dobijen prilikom topljenja-prerade,oštećen vosak i presovan od voskovarine.
   Smatra se da je vosak kvalitetniji ukoliko je svetlije boje.Inače,prirodni vosak se poznaje po tome što pri zagrevanju u vodi ispliva na površinu,dok se primese talože na dno suda ili lebde u vodi.Zatim prirodni vosak(pčelinji)pri gnječenju pod prstima postaje elastičan ali ne i klizav,ne razmazuje se i pri razvlačenju se ne kida,pri žvakanju se ne lepi za zube,a pri struganju stvara spiralne listiće, ujednačene,
trnaste strukture i odgovarajuće je svetložute do mrke boje,bez primesa sa strane.Pri udaru sa čekićem,prirodni vosak sa rastroši,a pri  
hlađenju ima talasastu površinu i blago ispupčenje.Stavljen u vrelu peć,gori bez ostataka i odaje prijatan miris.Svako odstupanje od
navedenih osobina ukazuje na falsifikovan vosak
   Ako je vosak mešan s parafinom,pri gnječenju je sjajan i pogodan za mazanje,a njegove dve loptice se ne mogu prilepiti.Ukoliko vosak ima stearina,gubi plastičnost,dok pri dodatku kalafonijuma postaje lepljiv za prste.O svemu ovome treba voditi računa pri nabavci -kupovini voska.Do upotrebe-vosak se mora čuvati u prohladnim i suvim prostorijama.
                                                                                                                   Pčelinja apoteka 82/09.

stevanovic sveto:
  FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA PČELINJEG VOSKA

 Još u stara vremena vosak se koristio u medicinske i kozmetičke svrhe. Rezultati proučavanja u poslednjim godinama u mnogimzemljama potvrdili su vosak kao lekovitu i kozmetičku materiju. To se utvrdilo na osnovu sledećih osobina voska:
 1. Sposobnost da pri zagrevanju prima veliku količinu toplote i pri stavljanju na bolesno mesto on je lući sporo i dugotrajno. Pri tome se postiže poboljšanje cirkulacije krvi u tretiranoj zoni i ishrane  odgovarajućih tkiva, rasejavanje upalnog procesa, adsorbcija toksičnih elemenata, tj. ove osobine određuju  izraziti protivupalni efekat pčelinjeg voska.
 2. Poseduje antibiotičko dejstvo - zaustavlja i poništava mikroorganizme - izazivače bolesti.
 3. Ima regenerativno dejstvo u odnosu na oštećene ćelije i tkiva u tretiranoj oblasti.
 4. Omekšava tvrda tkiva na koži, koja postaju meka i glatka, uklanja bore na koži i poboljšava izgled.
 Sve to određuje značajno mesto voska u kozmetici.

Dr Stojmir Mladenov  Lečenje pčelinjim proizvodima

Ranko Vukovic:
Kolege da li je neko imao iskustva sa pravljenjem svece od cistog voska, vreme je slava pa bih pokusao da napravim svecu od prirodnog voska, ako neko ima dobar i jednostavan nacin izrade voleo bih da cujem

Lazovic Zivojin:
Najjednostavniji način je, ako imaš satnu osnovu od čistog voska, da je polako saviješ oko "fitilja"-pamučnog konca, odgovarajuće debljine. Ako želiš dužu a tanju sveću savijaš po uzdužnoj osi i obrnuto. Sveća izgleda jako lepo. Vrlo bitno je odrediti debljinu konca (broj niti) jer ako je fitilj predebeo, brzo se topi vosak i dolazi do formiranja "suza" niz sveću, a ako je suviše tanak, onda je svetlost slaba i prigušen plamen.
Drugi način je da se oformi fitilj od pamučnog konca, donji kraj se optereti (recimo ekserom ili sl) i višestrukim uzdužnim umakanjem konca u duboku posudu sa rastopljenim voskom (sa odgovarajućim pauzama da se sloj ohladi), formira se odgovarajuća debljina sveće...
Mogu se praviti i ukrasni oblici sveća razlivanjem u silikonskim kalupima...
 Ima dosta toga na internetu, ali ovo bi bilo najkraće.

Veliki pozdrv

Navigacija

[0] Indeks poruka

[#] Sledeća strana

Poštovani,ako hoćete da vidite sve teme morate se registrovati na forum Košnice Voja. Da bi se registrovali kliknite ovde...
Idi na punu verziju